ผลิตภัณฑ์

Induction Cap Liner – One piece induction cap liner -Two piece induction cap liner EPE Foam Glueseal Liner

หลักการซีลเบื้องต้น

Induction Liner คืออะไร 1. เป็นกระบวนการซีลด้วยความร้อนโดยไม่สัมผัส 2. ไม่มีระบบกลไลเกี่ยวข้อง 3. ใช้สนามแม่เหล็กเพื่อให้เกิดความร้อนในการซีลเพื่อปิดภาชนะต่างๆ 4. เครื่องซีลจะประกอบด้วยชุดขดลวดเหนี่ยวนำ 5. จำเป็นต้องมีอลูมิเนียมฟอยล์ในการส่งผ่านความร้อนมายังชั้นซีล 6. โครงสร้างจะประกอบกันหลายชั้น ประโยชน์ของ Induction Liner 1. ลดต้นทุนทางด้านแรงงาน 2. เพิ่มผลผลิต 3. ไม่มีการสัมผัสของหัวซีล 4. ลดโอกาสในการปนเปื้อน 5. ป้องกันการรั่วได้ดี 6. ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ 7. เสริมความมั่นใจให้ลูกค้า 8. ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ 9. ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดูพรีเมี่ยม กระบวนการ Induction Seal ทำงานอย่างไร

ติดต่อเรา

บริษัท ไทยคอเรเซีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 30/12 หมู่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร (66)034-452250(Auto) แฟกซ์ (66)034-452251 อีเมล์ info@thaikorasia.com Thaikorasia Co.,Ltd. Sinsakhon Industrial Estate 30/12 Moo1 Khokkham , Muangsamutsakhon , Samutsakhon 74000 Tel (66)034-452250(Auto) Fax (66)034-452251 Email info@thaikorasia.com