บริษัท ไทยคอเรเซีย จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร
30/12 หมู่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร (66)034-452250(Auto)
แฟกซ์ (66)034-452251
อีเมล์ info@thaikorasia.com

Thaikorasia Co.,Ltd.
Sinsakhon Printing And Packaging Industrial Estate
30/12 Moo1 Khokkham , Muangsamutsakhon , Samutsakhon 74000
Tel (66)034-452250(Auto)
Fax (66)034-452251
Email info@thaikorasia.com